Behandling mot tandlossning
Plack och förkalkad plack d.v.s. tandsten kan sätta sig dels ovanför tandköttet och dels under. Tandstenen innehåller tyvärr miljarder utav elaka bakterier. Man vet att personer med tandlossning får ett kraftigt immunsvar gentemot plack och tandsten med tandköttsfickor, förlorat ben och ”långa” rörliga tänder tillföljd. Avlägsnande av plack och tandsten är avgörande för att rädda dessa tänder och för att rädda benet omkring som håller upp tanden. I många fall kan det vara behövligt att sätta in ett program med kontroller och behandlingar för dessa individer så att man på så sätt få behålla sina egna tänder livet ut. Då behandling av tandlossning handlar mycket om ett samarbete mellan tandläkare och tandhygienist har vårt teamtandvårdkoncept gett upphov till en dynamisk och mångfördubblad lyckadefrekvens.


Kronor och broar

När större delen av en tand går förlorad kan den behöva ersättas med krona. En krona är en konstgjord tand som placeras på den skadade tanden som en hätta. I dagsläget är trenden tydligt mera mot helkeramiska kronor då rapporter och studier påvisat goda resultat samt ökad estetik.
När en tand har dragits ut p.g.a. t ex tandlossning så uppstår en lucka i området. Flera kronor som är sammanfogade med varandra kallas för en bro och är en metod för att ersätta luckan. Denna behandlingsmetod kräver att tandläkaren slipar på de granntänder som är närmast luckan. Dessa slipade tänder håller sedan upp bron och kallas för stödtänder. Vid tandlossning kan en eller flera av dess tänder som håller upp bron vara rörliga. När bron sätts på plats stabiliserar den samtliga tänder.


Fyllningar
I dagsläget är de mest använda fyllningsmaterialen i Sverige komposit (ett blandmaterial bestående av plast med fillerpartiklar) samt följt av glasjonomer (glaspulpver löst i polykarbylsyra). Amalgam har i stort sett upphört att användas, främst av miljöskäl.
Trots sin långa livslängd så förknippas amalgam med en hel del sprickbildningar i tänder samt en störande estetik. Vissa kan känna en enorm oro för s.k. galvanisk ström eller/-och kvicksilver läckage trots att det inte finns vetenskapligt konsensus kring ämnet.
Oavsett vilken indikation så har vi på kliniken både resurserna, tekniken och de marknadsledande materialen att byt ut dessa mörka fyllningar med.


Implantat
Tandimplantat är en behandlingsmetod för att ersätta en eller flera tandluckor. Läs mer om implant på sidan Implantat.

Klicka för fler behandlingar: << 1  2  3 >>