Att förebygga tandsjukdomar är i regel att föredra före tandingrepp. Därför jobbar vi med teamtandvård d.v.s. varje patient har tillgång till egen tandhygienist samt tandläkare vid inregistrering. Tandläkaren och tandhygienisten samarbetar och tar fram en specifik individuell planering. Idag vet vi mycket mera inom området förebyggande tandvård. Som följd kan de allra flesta av våra sanerade patienter åtnjuta friska tänder och färre komplicerade ingrepp framöver. Detta uppnås genom regelbundna förhindrande åtgärder samt kontroller som sätts in både före och efter restaurativa/uppbyggande behandlingar.

Undersökning
I en bas undersökning ingår en genomgång av alla tänder, tandkött samt slemhinnor i munnen. Vidare undersökning kan utmynna i andra del undersökningar eller utredningar

Bett fysiologiska
Hit hör bl a käkledsbesvär, gapsvårigheter, ömhet och besvär i tuggmuskulatur samt bruxism (överdrivet tandpressning eller gnissling).

Endodontiska
Hit hör bl a bedömning om ett behandlingssvar på en rotbehandlad tand är lyckad eller misslyckad.

Smärtutredningar
De mest uppskattade utredningarna då det oftast uppdagas en förklaring. Här gäller det att ta reda på varifrån en smärta uppkommer och varför samt förslag på behandlingar


Amalgamsanering
Amalgam (”järnfyllningar”) har upphört i regel att användas i Sverige sedan en tid tillbaka på grund av miljöskäl. Dessa mörka fyllningar har goda livslängder men kan tyvärr ge upphov till sprickbildningar och defekter i varierande grad i tänderna. Vissa upplever dem dessutom som estetiska störande. Naturligtvis utför vi fyllningsbyten eller fullständiga saneringar om behov eller önskemål skulle finnas. Dessa uppnås alltid till ett oerhört gott och uppskattat resultat.


Bettskena
Tandgnissling och tandpressning är tyvärr en allt vanligare åkomma som kan drabba vem som helst i alla åldrar. Ett väldigt olyckligt och dramatiskt sätt att förlora tandsubstans på. Många faktorer spelar här in som: stress, ärftlighet, lokala, systemiska samt kognitiva. Ett led i behandlingen kan många gånger utmynna i en bettskena. En genomskinlig hårdakrylatskena som placeras över ena tandraden nattetid och på så sätt förhindrar och i de flesta fall botar fortsatt gnissling eller pressning. Vårt goda samarbete med vårt lokala tandtekniska laboratorium möjliggör en framställning och utlämning av en bettskena inom max en vecka.

Klicka här för fler behanldingar : 1  2 >>